Reprezentowanie interesów pacjentów przed organami władzy

„Ważną rolą Fundacji Carita jest reprezentowanie chorych przed organami władzy. Ma to związek z działaniami na rzecz łatwiejszego dostępu do nowoczesnych leków w Polsce oraz refundowania ich. Prezes Fundacji prowadzi aktywną korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, a członkowie Carity często są gośćmi spotkań z przedstawicielami władzy lub odwiedzają sejm.

Dzięki usilnym staraniom m. in. Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec i innych organizacji pacjenckich, lekarzom i firmom farmaceutycznym udało się włączyć do refundacji dwa kolejne leki dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego: Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib). Leki będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”.