Misja i Wizja

Misją Fundacji jest wszechstronne działanie na rzecz chorych na szpiczaka mnogiego, a także prowadzenie działań w zakresie opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Ze względu na ciągły postęp w medycynie, przybywa nowych leków, mogących pomóc chorym na szpiczaka, niestety wiele z nich wciąż jest niedostępnych w Polsce. Dlatego Fundacja zamierza aktywnie działać na rzecz wprowadzania takich leków na polski rynek, by każdy chory mógł otrzymać optymalne leczenie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Edukację w zakresie szpiczaka i innych nowotworów;
  • Organizację spotkań informacyjnych na temat szpiczaka mnogiego i nowoczesnych metod leczenia;
  • Działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony interesów osób chorych na nowotwory;
  • Działania charytatywne i organizowanie wolontariatu;
  • Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami.