REKRUTACJA DO BADAŃ KLINICZNYCH

Fundacja Carita oraz Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Poznaniu prowadzi rekrutację chorych do badań klinicznych w następujących wskazaniach:

Pierwotna, wcześniej nieleczona amyloidowa AL

leczenie daratumumabem+ cyklofosfamidem+ bortezomibem i deksametazonem

Makroglobulinemia Waldenstroma oporna na leczenie pierwszoliniowe

leczenie obinutuzumab

Tlący się, bezobjawowy szpiczak plazmocytowy

leczenie daratumumab

Szpiczak plazmocytowy w remisji po pierwszej linii leczenia z autoPBSCT

leczenie podtrzymujące karfilzomibem+ lenalidomidem+ deksametazon

Pacjenci z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym po leczeniu lenalidomidem i bortezomibem

leczenie daratumumabem+ pomalidomidem+ deksametazonem

Pacjenci z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym

leczenie cobimetynibem+ atezolizumabem+ wenetoklaksem

Pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym w całkowitej remisji / ze wznową biochemiczną

leczenie daratumumabemW razie włączenia chorego do komercyjnych badań zapewniamy mu zwrot poniesionych kosztów dojazdu.
Prosimy aby pacjenci posiadali całą dostępną dokumentację medyczną.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

dr hab. Dominik Dytfeld
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

mail: dytfeld@me.com
tel. 602 464 708

lek. Tomasz Szczepaniak
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

mail: tszczepaniak1@wp.pl
tel. 510 568 366

Łukasz Rokicki
z ramienia Fundacji Carita

mail: lukasz.rokicki@fundacjacarita.pl
tel. 795 103 152