5 grudnia 2017 r.

LEKI

Pomalidomid – staranie o refundację

Ciągle walczymy o refundację Pomalidomidu - leku jedynej i ostatniej szansy dla pacjentów z nawrotową, oporną postacią szpiczaka mnogiego. Pomalidomid jest lekiem immunomodulującym najnowszej generacji.

Tygodniowa terapia pomalidomidem dla pacjentów z zaawansowanych szpiczakiem opornym na leczenie kosztuje ponad 10 tysięcy dolarów, czyli ponad 35 tys. złotych. Chorzy liczą, że wkrótce preparat znajdzie się na liście refundacyjnej.

Fundacja Carita aktywnie działa na rzecz umieszczenia leku na takiej liście, czego dowodem jest list do Ministra Zdrowia.