11 sierpień 2017 r.

KONFERENCJE

Zaproszenie na III Ogólnopolski Dzień Pacjenta ze szpiczakiem mnogim

Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem włączyła się w obchody III Ogólnopolskiego Dnia Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim i zaprasza na konferencję, która odbędzie się w dniach 9 i 10 września 2017 r. w Q Hotel Plus przy ulicy Zaolziańskiej 2 we Wrocławiu.

Zgłoszenia na konferencję do 31 sierpnia 2017 r. przyjmuje Ryszard Bazela. Zgłaszać można się telefonicznie pod numer: 502 741 667 i mailowo: kontakt@fundacjacarita.pl

Przypominamy, że udział w konferencji jest bezpłatny, a ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.