Dołącz do nas

Członkiem Fundacji może zostać każda osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych oraz nie została pozbawiona praw publicznych. Osoba, która chce zostać członkiem Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec, zobowiązana jest również do zapoznania się ze statutem, celami oraz zasadami działania Fundacji. Ponadto, przyszły członek wspierający, zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz działań na rzecz celów statutowych Fundacji.