Reprezentowanie interesów pacjentów przed organami władzy

Ważną rolą Fundacji Carita jest reprezentowanie chorych przed organami władzy. Ma to związek z działaniami na rzecz łatwiejszego dostępu do nowoczesnych leków w Polsce oraz refundowania ich. Prezes Fundacji prowadzi aktywną korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, a członkowie Carity często są gośćmi spotkań z przedstawicielami władzy lub odwiedzają sejm.

Obecnie kluczowym zadaniem jest wprowadzenie Pomalidomidu na listę leków refundowanych. Kuracja tym nowoczesnym preparatem jest bardzo droga, a wszyscy chorzy na szpiczaka mnogiego i członkowie Fundacji Carita zasługują na optymalne leczenie.